Fundacja Ewdomed. Hospicjum Domowe EwdomedKonstancin-Jeziorna


Cel zbiórki:

Zakup mobilnego sprzętu diagnostycznego w celu docierania z nim do podopiecznych w ich miejscach zamieszkania oraz rozbudowa gabinetów na potrzeby pacjentów onkologicznych, ich bliskich i personelu medycznego

Kwota zebrana: 3 595,00 złKim jesteśmy?

Godność drugiego człowieka, jest podstawową wartością naszej cywilizacji” (ks. abp. prof. J. Życiński). Fundacja Ewdomed powstała w grudniu 2019 r. Skupia ludzi wrażliwych na potrzeby innych, nie bojących się trudnych wyzwań. Chcących sprawić, by podopieczni, pomimo choroby, często wielkiego bólu, nie czuli się osamotnieni, mieli marzenia, pragnienia i nadzieję. Wspierając Hospicjum Ewdomed, udzielamy wsparcia osobom chorym przewlekle, nieuleczalnie, w ich domach, ośrodkach leczniczych i opiekuńczych, w szczególności w hospicjach.

Czym się zajmujemy?

Celem Fundacji jest organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej, osobom dorosłym chorym przewlekle i w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, w szczególności w ich domach. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom chorych oraz osieroconych. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji społeczno – kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, promocji i organizacji wolontariatu, działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przybliżamy nasze idee organizując m.in. wydarzenia kulturalne, turystyczne, rekreacyjne.

Nasz cel

Zakup mobilnego sprzętu diagnostycznego (USG i aparatu do drenażu limfatycznego) w celu docierania z nim do podopiecznych w ich miejscach zamieszkania oraz rozbudowa gabinetów na potrzeby pacjentów onkologicznych, ich bliskich i personelu medycznego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami – razem możemy więcej!

ul. Piłsudskiego 3a, 05-510 Konstancin – Jeziorna

734 462 002

biuro.fundacjaewdomed@gmail.com

https://fundacjaewdomed.pl/

L.P. Darczyńca Kwota Data
1. Kuba Karliński 88,00 zł 2021-06-12, 20:11
2. Kamila Jezierska 42,00 zł 2021-06-01, 14:20
3. Tomasz Sawka 44,00 zł 2021-05-28, 17:19
4. HUBERT TELECKI 200,00 zł 2021-05-26, 17:05
5. UTW Krokowa 140,00 zł 2021-05-26, 09:44
6. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. m.Zaruskiego w Pucku 90,00 zł 2021-05-26, 09:41
7. Conall McGuire 100,00 zł 2021-05-24, 08:48
8. Anna Łyszkowska 44,00 zł 2021-05-23, 13:25
9. Emil Derda 88,00 zł 2021-05-20, 14:01
10. Grzegorz Deczkowski 90,00 zł 2021-05-16, 20:16
11. Grzegorz Deczkowski 90,00 zł 2021-05-16, 20:14
12. Grzegorz Deczkowski 90,00 zł 2021-05-16, 20:12
13. Grzegorz Deczkowski 90,00 zł 2021-05-16, 20:07
14. Krystyna Puchowska 88,00 zł 2021-05-16, 18:40
15. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2021-05-13, 21:27
16. Małgorzata Kalinowska 88,00 zł 2021-05-12, 19:04
17. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2021-05-10, 23:27
18. Janusz Schmidt 11,00 zł 2021-05-08, 22:44
19. Dorota Schmidt 11,00 zł 2021-05-08, 22:39
20. Małgorzata Kalinowska 99,00 zł 2021-05-08, 16:23
21. Mateusz Lubański 66,00 zł 2021-05-07, 22:25
22. Krzysztof Jaśkiewicz 88,00 zł 2021-05-07, 13:40
23. Joanna Cudziło 44,00 zł 2021-05-07, 08:42
24. Małgorzata Dankowska 88,00 zł 2021-05-06, 22:11
25. Piotr Ziętara 200,00 zł 2021-05-06, 16:41
26. Ewa Szulecka 200,00 zł 2021-05-06, 14:31
27. Dariusz Weglicki 176,00 zł 2021-05-06, 09:18
28. Irmina Gerszewska 20,00 zł 2021-04-30, 13:42
29. Wpłata anonimowa 8,00 zł 2021-04-26, 08:39
30. Danuta Karasiewicz Karasiewicz 22,00 zł 2021-04-25, 15:05
31. Maciej Tyl 44,00 zł 2021-04-18, 18:43
32. Stanisław Więckowski 44,00 zł 2021-04-18, 18:24
33. Karo 10,00 zł 2021-04-18, 18:05
34. Bogdan Pruszyński 50,00 zł 2021-04-18, 06:50
35. Wpłata anonimowa 100,00 zł 2021-04-02, 14:53
36. Robert Smolis 100,00 zł 2021-04-01, 08:25
37. Agnieszka Krystosik 100,00 zł 2021-03-31, 19:20
38. Agnieszka Dzierzgowska-Butt 100,00 zł 2021-03-31, 14:22
39. Wpłata anonimowa 2,00 zł 2021-03-29, 10:11
40. Wpłata anonimowa 17,00 zł 2021-03-29, 08:17
41. ZOFIA POGORZELSKA 100,00 zł 2021-03-29, 00:08
42. Wpłata anonimowa 22,00 zł 2021-03-24, 13:18
43. Wpłata anonimowa 176,00 zł 2021-03-23, 07:35
44. Maja Nowak 41,00 zł 2021-03-22, 11:03
45. Anna Smolis 44,00 zł 2021-03-19, 12:36
46. Joanna Pałucka 44,00 zł 2021-03-18, 22:26
47. Agnieszka Pilitowska 44,00 zł 2021-03-17, 17:37
48. Eliza Mokrosz 22,00 zł 2021-03-17, 17:33
49. Wpłata anonimowa 22,00 zł 2021-03-17, 16:44
50. Grzegorz Mokrosz 22,00 zł 2021-03-17, 14:51
51. Katarzyna Skowron 44,00 zł 2021-03-17, 11:26
52. Agata Kubrak 22,00 zł 2021-03-17, 09:51
 
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych Ewdomed Hospicjum Domowe z siedzibą w Zielonce, ul. Marecka 74; , wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem, KRS: 0000831196 REGON 012901828, NIP 123 071 06 68

  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Szulecka, tel. 606611776,
    e-mail: ewa-szulecka@wp.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.