Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”Piwniczna - Zdrój


Cel zbiórki:

Wykończenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Pomocy w Kosarzyskach

Kwota zebrana: 358,00 złCzym się zajmujemy?

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób, których wyróżnia chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

W ramach prowadzonej działalności statutowej, podopieczni spotykają się na zajęciach “Świetlicy terapeutycznej” oraz w “Klubie seniora”. Oprócz tego organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne, a także przeprowadzamy akcje profilaktycznych badań.

Realizujemy projekty z Mecenatu Małopolski – organizujemy pikniki, biegi Mikołajkowe. Uczestniczymy także w świętach lokalnych, gdzie dla społeczności lokalnej i turystów przedstawiamy programy artystyczne. Organizujemy loterie fantowe i kiermasze, na których prezentowane są prace podopiecznych.

Nasza działalność jest licznie wspierana przez młodzież szkół podstawowych i średnich, a także studentów. Integracja z podopiecznymi buduje w nich społeczną wrażliwość i empatię.

Stowarzyszenie wydało dwa tomy albumu pt. “Dar pamięci -­ dawni ludzie, rodziny, domy” autorstwa miejscowej artystki.

Nasz cel

My jako Stowarzyszenie w tym roku pozyskujemy fundusze na dalsze prace budowlane – wykończeniowe przy ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Jest to duża inwestycja, ale wierzymy że wspólnymi siłami osiągniemy ten cel! Potrzebujemy jeszcze i tylko 500 tys. czyli pół miliona złotych. dużo i tylko tyle. W ubiegłym roku zebraliśmy -10 079,59 zł. 

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”
ul. Krakowska 7
33-350 Piwniczna-Zdrój

kontakt.naszdom@gmail.com

Partnerzy:

                               

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.