Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w ZawoiZawoja


Cel zbiórki:

Zakup sprzętu na pracownie w WTZ w Juszczynie

Kwota zebrana: 19 027,80 złCzym się zajmujemy?

PSONI koło w Zawoi wspiera osoby z niepełnosprawnością pochodzące z całego powiatu Sucha Beskidzka. Chcemy dawać szansę na lepsze życieod wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli od pierwszych chwil rozpoznania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju podopiecznych, przez ich edukację w wieku szkolnym, aż po czynne włączanie w społeczeństwo na etapie dorosłego życia.

Prowadzimy dwa Ośrodki Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze – W Juszczynie i Tarnawie Górnej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W odpowiedzi na złożone potrzeby naszych podopiecznych, konieczny jest ciągły rozwój naszych placówek. Nie chcemy nikomu odmawiać pomocy, dlatego musimy poszerzyć zaplecze lokalowe, by nikt nie został skazany na cztery ściany swojego pokoju. Włączając się w Kampanię Kilometry Dobra staramy się o szansę na lepsze życie dla tych, którzy bez wsparcia ludzi dobrej woli nie mogą sami zadbać o swoją przyszłość.

WTZ jest placówką dziennego pobytu. Celem działania Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzając do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik
będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami potrzebnymi, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia. Priorytetem zajęć na Warsztatach Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do pełnienia możliwie wielu realnych ról aktywnego członka rodziny.
Warsztaty stwarzają szanse rozwijania zainteresowań osób niepełnosprawnych. W ramach Warsztatów organizowane są liczne wycieczki, festyny i zabawy taneczne, uczestnicy biorą udział w różnych akcjach organizowanych w placówce jak również poza placówką. Warsztaty są ogromną szansą dla uczestników gdyż odkrywają nieznane dotąd możliwości i talenty osób niepełnosprawnych.
Prowadzimy pracownie :
– krawiecką,
– artystyczno-plastyczną,
– ceramiczną,
– rękodzieła,
– edukacyjno-poznawcza,
– gospodarstwa domowego,
– multimedialno- komputerową,
– edukacji technicznej.

Nasz cel

Celem zbiórki w Kilometrach Dobra jest zakup sprzętu do pracowni WTZ w Juszczynie.

Kwota do zebrania

20.000

Kontakt

OREW w Juszczynie
Juszczyn 542 B
34-231 Juszczyn

orew.juszczyn@psoni.org.pl

Marcin Pęczek – Kierownik WTZ marcinpeczek.wtz@gmail.com
tel: 602 659 035

Barbara – Terapeuta janbasia72@o2.pl

tel: 698 556 423

Partnerzy:

                        

L.P. Darczyńca Kwota Data
1. STANISŁAW RADWAN 200,00 zł 2021-06-08, 10:57
2. URSZULA SUWAJ 300,00 zł 2021-06-08, 10:56
3. Katarzyna Skóra 44,00 zł 2021-06-06, 13:42
4. OLIWIA JARMOT 20,00 zł 2021-05-28, 12:37
5. IWONA KAWOŃCZYK 20,00 zł 2021-05-28, 12:36
6. PAWEŁ CIEŻAK 10,00 zł 2021-05-28, 12:35
7. MAŁGORZATA CHOWANIAK 20,00 zł 2021-05-28, 12:34
8. BIMCZOK BARTŁOMIEJ 200,00 zł 2021-05-27, 12:56
9. ROZLICZENIE PUSZKA KWESTARSKA - STROIKI WIELKANOCNE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W JUSZCZYNIE 668,50 zł 2021-05-26, 11:23
10. ROZLICZENIE - PUSZKA KWESTARSKA BABKI WIELKANOCNE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W JUSZCZYNIE 1 200,00 zł 2021-05-26, 11:22
11. PACYGA WIESŁAWA 260,00 zł 2021-05-26, 11:11
12. SZKOŁA W BUDZOWIE 300,00 zł 2021-05-26, 11:11
13. ANGELIKA FROSZTEGA 100,00 zł 2021-05-26, 11:10
14. GUZIK ZBIGNIEW TRANS-GUZIK 2 000,00 zł 2021-05-26, 11:09
15. DROBNY JAN DROBDEX 1 000,00 zł 2021-05-26, 11:08
16. FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA 1 500,00 zł 2021-05-26, 11:07
17. JÓZEF KOWALIK KOWBUDEX 200,00 zł 2021-05-26, 11:07
18. BARBARA I BOGDAN CEBULA 200,00 zł 2021-05-26, 11:06
19. ZADIOL 200,00 zł 2021-05-26, 11:05
20. POLAK GRZEGORZ RODO-DREW 200,00 zł 2021-05-26, 11:05
21. SZCZYGIEŁ MONIKA 50,00 zł 2021-05-26, 11:00
22. TRZEBUNIAK MAGDALENA 20,00 zł 2021-05-26, 11:00
23. PHU FICEK SP.J SKAWICA 100,00 zł 2021-05-26, 10:59
24. GUZIK MARTYNA 55,00 zł 2021-05-26, 10:59
25. PTAŚ JANINA 50,00 zł 2021-05-26, 10:58
26. PRACOWNICY URZĘDU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI 306,00 zł 2021-05-26, 10:57
27. PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 105,80 zł 2021-05-26, 10:56
28. PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 300,00 zł 2021-05-26, 10:55
29. PRACOWNICY SĄDU REJONOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 840,00 zł 2021-05-26, 10:54
30. PRACOWNICY URZĘDU GMINY ZAWOJA 670,00 zł 2021-05-26, 10:53
31. PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 48,50 zł 2021-05-26, 10:52
32. JÓZEFA KARDAŚ 25,00 zł 2021-05-26, 10:51
33. MARTA SURZYN 50,00 zł 2021-05-26, 10:50
34. KAMIL, DAMIAN GAŁKA 1 000,00 zł 2021-05-26, 10:49
35. ADAM GAŁKA 5 000,00 zł 2021-05-26, 10:48
36. WACŁAW WALĄG TRANS-WAG 500,00 zł 2021-05-26, 10:47
37. FRANCISZEK ORAWIEC KSIĘGARNIA KUBUŚ 100,00 zł 2021-05-26, 10:46
38. AGATA TALIP TUSTELLA 100,00 zł 2021-05-26, 10:43
39. KRZYSZTOF PACYGA DREWMAX 500,00 zł 2021-05-26, 10:41
40. ŁUKASZ LURKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 200,00 zł 2021-05-26, 10:38
41. Karolina Kucharska 11,00 zł 2021-05-12, 09:10
42. Agnieszka Kudzia 44,00 zł 2021-05-05, 19:36
43. Wpłata anonimowa 100,00 zł 2021-04-08, 07:32
44. Monika Gałka 100,00 zł 2021-03-20, 16:33
45. Anna Odrowąż-Maciaszek 100,00 zł 2021-03-17, 11:56
46. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2021-03-15, 11:01
 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.